Технологія швидкого тестування та поради

Існує безліч технологій, в яких використовується аналіз архітектури та структури програмних розробок. У цій статті описані рад таких технологій. Відповідно до концепції швидкого тестування ці технології повинні застосовуватися на максимально ранніх етапах життєвого циклу розробки, і більшість з них не може використовуватися ще до початку створення будь-яких кодів. Відомо, що висока складність неминуче призводить до великої кількості помилок, тому в цій статті увага приділяється, насамперед, питанню зменшення складності. Основний побічний ефект вимірювання цикло-матиматичної складності полягає в тому, що воно дозволяє групі тестування оцінити кількість прогонів програмного забезпечення об’ єкта, який буде потрібно хоч би однократно тестування кожної гілки програми.

Це може служити орієнтиром як для планування трудовитрат на тестування, так і для створення впорядкованих наборів випадків використання.Формальні оцінки, інспекції та аудити дозволяють переконатися в тому, що кожен з робітників дотримується наборів установок, процедур, керівництва по стилю та інших стандартів які використовуються в організації. Крім того, вони є ефективним засобом виявлення помилок. Урозділі також розглядаються технології, які повинні застосовуватися для організації та проведення оцінок і інспекції.

Цикломатичне складність і її взаємозв’язокз виконанням тестування.

Наявність кількох гілок у програмі істотно підвищує ймовірність помилок, і тому тестери приділяють їм особливу увагу. Цілком природно, що багато розробників програмного забезпечення вважають оператори GOTO, тобто безумовні переходи, конструкцією умови, яка ускладнює розуміння коду. Оператор GOTO виключений з більшості структурованих мов програмування. Тим не менш, точки прийняття рішень є обов’язковими конструкціями. Наприклад, і конструкція IF (…), і конструкція DO WHILE (…) містить точку прийняття рішення. У процедурних мовах гілка визначається як перехід в процесі обчислень, починається від точки входу в модуль або точки прийняття рішення і закінчується точкою виходу з модуля або точкою прийнятого рішення. У деяких роботах, присвячених цій темі, автори називають гілку DD-гілкою (від прийняття до-шляхи вирішення – гілка “від-рішення-до-рішення”). Тому типова конструкція IF-THEN-ELSE-ENDIF містить дві гілки, які зазвичай називаються гілками THEN і ELSE, причому обидві вони завершуються ключовим словом ENDIF. В математиці і в теорії графів показано, що граф структурованої програми є планарним (плоским). І навпаки, всі неструктуровані програми мають непланарні графи. Уже на зорі програмування стало звичним для спрощення розуміння логіки обчислень викреслювати лінії, що з’єднують точки прийняття рішень. Тоді ж стало звичним відмова від спроб розібратися в програмах, що містять надто багато гілок, і розбиття їх на доступні для розуміння фрагменти. Цілком природно, що проблема складності програмного забезпечення вже давно привертає увагу випробувачів. Керівники різних рангів вельми

0 коментарів “Технологія швидкого тестування та поради”