Аналіз вимог і тестування (1 ч.)

З метою прискорення виробництва програмного продукту, розробка і всі види тестової діяльності повинні тісно інтегруватися. Така інтеграція розробки і тестової діяльності, повинна починатися на ранніх стадіях процесу розробки, коли формуються вимоги до розробляємого програмному продукту при безпосередній участі користувача. Для проектування системи програмного забезпечення, колективу розробників необхідний чіткий набір вимог, в той же час, групі фахівців з налагодження також необхідні чітко сформульовані, однозначні вимоги, що дасть можливість скласти план тестування і проекти тестів.

Якщо обидва колективи вступають у співпрацю на ранніх стадіях процесу розробки, то велика ймовірність того, що їм вдасться сформулювати необхідні вимоги вже на ранніх етапах життєвого циклу проекту. Інша причина, залучення до співпраці групи спеціалістів з тестування, на стадії формулювання і аналізу вимог до програмного продукту, продиктована необхідністю проведення статичного аналізу цих вимог. У звіті групи Standish Group з обстеження більш ніж 350 компаній, опублікованому в 1994 році, повідомляється, що тільки 9% з понад 8000 проектів створення програмних продуктів були виконані вчасно і вклалися у фінансовий кошторис. Тридцять один відсоток всіх проектів були анульовані ще до їх завершення. Подальші дослідження проводилися з метою виявлення причин невдалих проектів. Дослідження основних факторів, що викликали перевитрату коштів на створення продукту чи невдачу проекту в цілому, показали, що більш ніж в 50% випадків ці фактори мають відношення до процесу вироблення вимог до програмного продукту. Основні фактори, що мають відношення до процесу формулювання вимог, перераховуються нижче, також вказано і процентне відношення проектів, для яких відповідна проблема стала чинником, що призвів за собою провал проекту:

• Неповнота вимог (13.1%)

• Неучасть користувача в розробці вимог (12.4%)

• Нереалістичні очікування (9.9%)

• Зміна вимог і специфікацій (8.7%)

• Відпала потреба в системі (7.5%)

Одним з результатів цього звіту є висновок про те, що велика кількість дефектів може бути внесена в продукт вже на стадії формування вимог. Коли дефекти трапляються у вимогах, виникає їх хвилеподібне поширення на весь процес розробки, усунення наслідків якого вимагає великих витрат коштів і часу. Існує статистика, що якщо витрати на виявлення та усунення дефекту на стадії формулювання вимог становлять $1, то на стадії проектування ці витрати збільшуються до $5, на стадії кодування – $10, на стадії модульного тестування – $20, а після поставки програмного продукту замовнику вартість робіт з усунення того ж дефекту досягає $200. Здебільшого така ескалація витрат пов’язана з необхідністю повторного виконання робіт на стадії, що передує тому, на якому цей дефект був виявлений та усунений.

0 коментарів “Аналіз вимог і тестування (1 ч.)”